Aprenentatge servei: projecte d’innovació i investigació educativa

Aprenentatge servei: projecte d’innovació i investigació educativa

Us presentem el projecte d’innovació i investigació educativa en què hem col·laborat amb l’IES Jordi de Sant Jordi. L’Institut Jordi de Sant Jordi és un centre ubicat al Barri de Na Rovella, de la ciutat de València. On unes 1.000 persones estudien Cicles formatius, Batxillerat i Educació Secundària Obligatòria. És un centre públic, un espai educatiu al servei de totes i per a totes les persones, sense cap tipus de discriminació.  Atenen a la realitat d’un entorn cada vegada més plural, i contribueixen a la construcció i transformació de la societat.

El Cicles Formatius que es poden cursar al centre pertanyen a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat: Grau Mitjà d’Atenció a persones en Situació de Dependència i Graus Superiors en Promoció de la Igualtat de gènere, Educació Infantil, Integració Social i Animació Sociocultural i Turística .

Les metodologies de treball que empren son pràctiques e innovadores : aprenentatge per projectes, cooperatiu, per competències, gammificació i aprenentatge Servei que promou la participació de l’alumnat en la identificació de necessitats a l’entorn i en el compromís per donar-les resposta. Dues propostes per tal de millorar la competència professional de  l’alumnat de Cicles Formatius a  través de l’ Aprenentatge Servei: El punt d’ informació Juvenil i Programa Teseo. El  Punt d’Informació Juvenil És un servei públic i gratuït que ofereix a tots els joves informació per facilitar una presa de decisions meditada, orientant i assessorant les seves consultes. Afavoreix la emancipació i dinamitza la participació social de la joventut. Al programa TESEO: L’alumnat d’ Integració Social recolza emocional i acadèmicament a l’alumnat de grau mitjà en risc de fracàs escolar o abandonament. L’objectiu d´aquesta actuació és facilitar a l’alumnat les condicions que li permetran aconseguir l’èxit acadèmic.

No Comments

Post A Comment